ČSOB-Internetbanking24

ČSOB patří mezi stabilní a velké české banky. Její internetové bankovnictví nese označení Internetbanking24 a přihlásit se do něj můžete na oficiálních stránkách banky na adrese csob.cz a to v levém horním rohu. V textu níže můžete najít krátké představení této banky, jejích produktů a hlavní důraz bude kladen především na její internetové bankovnictví a jeho zabezpečení. V článku najdete také odpovědi na nejčastější otázky, které od čtenářů pravidelně dostáváme.

Internetbanking24 od ČSOB

Nejdříve tedy krátké představení samotné banky. ČSOB celým jménem Československá bochodní banka, vznikla v roce 1964 jako jedna z mála státních bank a jejím posláním byla hlavně podpora obchodu – odtud také jména. Stát banku vlastnil až do roku 1999, kdy ji přebrala belgická finanční skupina KBC, která ji vlastní dodnes. Pod ČSOB spadá například i tehdejší Poštovní spořitelna, se kterou mají společné velké množství produktů.

Obě dvě banky nabízejí v podstatě shodné hypotéky, stavební spoření a také pojištění. Velmi podobné je také internetové bankovnictví obou bank. O něm ve spojitostmi s dalšími produkty bude dále řeč. Pokud jste již stávajícím klientem banky a chcete se na tomto místě najdete přihlášení na svůj internetbanking účet, stačí kliknout na odkaz uvedený v článku.

Jak provádět jednoduché domácí platby

Internetové bankovnictví Internetbanking24 dostanete zdarma ke všem běžným účtům od ČSOB. Zdaleka nejvíce využívanou funkcí jsou ale domácí platby. Ty jsou velmi jednoduché a probíhají jako kdekoliv jinde. V levém sloupci kliknete na možnost „Platby“ dále už jen stačí pouze zadat číslo účtu příjemce, sumu a správnost údajů v další kroku potvrdit a to buď volbou „čipová karta“ nebo „SMS klíč“, podle toho, jaká způsob jste si vybrali při založení účtu.

Autorizace probíhá nejčastěji pomocí SMS

Přes 95% klientů používá k autorizaci plateb SMS klíč. Pokud k nim patříte, během okamžiku obdržíte na číslo mobilní telefonu, které jste uvedli při založení, SMS s autorizačním kódem, který je nutné před finálním provedením transakce zadat. Nakonec už jen zvolíte, zda chcete účet příjemce „uložit jako vzor“, čímž si v budoucnu ušetříte vyplňování údajů v případě, že budete na stejný účet platit víckrát.

Zadáváme trvalé příkazy

Trvalé příkazy jsou platby, které se pravidelně opakují. Tím, že je zadáte, banka sama ve zvoleném období peníze pošle, čímž odpadají starosti s případným zapomenutím. A samozřejmě i trvalé platby přihlášení na Internetbanking24 od ČSOB vyřídíte. V kolonce Platby zvolíte možnost Trvalé příkazy. Pak jen kromě obvyklých údajů uvedete platnost trvalého příkazu a také frekvenci – měsíční, čtvrtletní nebo roční. Podrobnosti k tomuto nastavení najdete také na „úvodní stránce banky ČSOB“.

Inkasa, SIPA a nastavení jejich limitů

Internetové bankovnictví ČSOB umožňuje také provádění inkasa a také speciální formu inkasa – SIPA. To jsou platby, kdy si z vašeho účtu společnost peníze sama strhne. V levém sloupečku zvolte možnost Inkasa a podle typu zvolte „Svolení“ nebo „SIPO“. U každého příkazu nezapomeňte uvést limit a období, pro které je tento limit určen. Pokud se daná společnost pokusí strhnout více peněz, než je tento nastavený limit, k platbě nedojde.

Správa platebních karet přes Internetbanking24

Internetbanking24 umožňuje také správu platebních karet. V horní liště stačí jen zvolit „Platební karty“ a dostanete se na přehled všech vašich aktivních platebních i kreditních karet. Zde také najdete velmi důležitou volbu, která se týká nastavení limitů. Ty určují, kolik peněz můžete v daném období vyčerpat. K dispozici je jednotný limit týdenní limit výběry z bankomatu a platby u obchodníků, limit pro platby na internetu a u bezkontaktních plateb nově i limit pro bezkontaktní platby.

Nastavte si limity nebo zablokujte platby přes internet

Obzvláště v případě internetových plateb je vhodné tento limit snížit na nulu, případně platby přes internet úplně vypnout a aktivovat je pouze v okamžik kdy potřebujete něco zaplatit. Přes internet lze totiž platit i s pouhou znalostí údajů vytištěných na kartě, ke kterým se může lehce dostat mnoho lidí, včetně např. prodavačů v obchodech. PIN pro platby přes internet totiž není nutný a to více je toto opatření důležité. Nastavení limitů najdete „na adrese ib24.csob.cz“.